CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ PEDAGOGŮ SVČ

24.-25.11.2011
KARLOVA STUDÁNKA